Svet-Stranek.cz
Opětovné změny v roce 2019....
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ EKONA

Daň z nemovitých věcí v roce 2019:Opětovné změny v roce 2019....

Daň z nemovitých věcí v roce 2019

Nejzažší datum podání je 31.1.2019
Kdo musí podat daňové přiznání?
Povinnost se přiznat platí zejména pro ty, kteří minulý rok nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i pro poplatníky, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. I část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění, informovala Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Poplatníci, kteří nemovitou věc naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli,to musí oznámit finančnímu úřadu. V případě, že už z výše zmíněných důvodů nejste majiteli některé nemovitosti, ale v tomtéž kraji ještě jinou vlastníte, musíte podat dílčí daňové přiznání.

Přiznávat se naopak nemusíte v případě, že jste tak učinili v uplynulých letech a od té doby se skutečnosti rozhodné pro stanovení daně nijak nezměnily. Změna místního koeficientu, který určuje obec, nebo změna ceny půdy, povinnost podání daňového přiznání nezakládá. Tyto změny finanční úřad automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Do kdy se musíte přiznat?
Řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí letos končí ve středu 31. ledna 2019. V případě, že změna zakládající povinnost podat daňové přiznání proběhla v minulém roce, ale zápis do katastru se uskuteční až letos, máte na podání přiznání delší lhůtu. Tiskopis musíte odevzdat nejpozději do tří měsíců po tom, ve kterém byly změny zapsány do katastru nemovitostí.

Pokud řádný termín pro podání přiznání propásnete, ještě pět dní poté to můžete napravit bez pokuty. Pátý den už ale musíte zajistit doručení úřadu, nikoli pouze odeslání z pošty. Delší prodlení už znamená penále ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den v prodlení (max. 5 % vyměřené daně, nejvýš ale 300 tis. Kč). Správce daně vám sankci nepředepíše, pokud nedosáhne 200 Kč.

Jestliže daňové přiznání nepodáte vůbec a nereagujete na výzvu finančního úřadu, zaplatíte penále, které činí minimálně 500 Kč. (Pokuta může být poloviční v případě, že formulář stihnete podat do 30 dní po uplynutí řádné lhůty a správce daně u vás neeviduje žádné prodlení s jinou povinností.)
návštěvníků stránky
celkem16 714