Svet-Stranek.cz
Opětovné změny v roce 2019....
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ EKONA

Daň z přidané hodnoty...:Opětovné změny v roce 2019....

Daň z přidané hodnoty...

Platné sazby DPH od 1.1.2015:
První snížená sazba ve výši 15 %.
Druhá snížená sazba ve výši 10%
Základní sazba ve výši 21 %.

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Cílem těchto webových stránek je poskytnout široké veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů budou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

návštěvníků stránky
celkem23 096