Svet-Stranek.cz
Opětovné změny v roce 2019....
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ EKONA

Daň z příjmu...:Opětovné změny v roce 2019....

Daň z příjmu...

Výdajové paušály v roce 2019...

OSVČ mohou podle zákona o daních z příjmů místo skutečných výdajů uplatnit tzv. výdajové paušály. 

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může od roku 2019 uplatnit výdaje ve výši:

  • Velikost uplatnitelných paušálů v rozmezí 40 až 80 procent dle jednotlivých profesí by měla zůstat nezměněná, jejich maximální limity se s ohledem na zvýšení paušálů zdvojnásobí. Jejich výše bude tedy následující: 80 procent z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; s limitem 1 600 000 korun 60 procent z příjmů ze živnostenského podnikání; s limitem 1 200 000 korun 40 procent z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s limitem 800 000 korun 30 procent z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; s limitem 600 000 korun

Způsob takto uplatněných výdajů nelze zpětně měnit a má se za to v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti.
návštěvníků stránky
celkem23 096